STATUT Wojskowego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku

STATUT Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Słupsku

STATUT Liceum Ogólnokształcącego Straży Granicznej i Straży Pożarnej w Słupsku

STATUT Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku

 

Pobierz podanie do wybranej szkoły:    

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące 2023/2024

Policyjne Liceum Ogólnokształcące nr 1 2023/2024

Liceum Ogólnokształcące Straży Granicznej i Straży Pożarnej 2023/2024

Akademickie Liceum Ogólnokształcące 2023/2024

 

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące

Policyjne Liceum Ogólnokształcące nr 1

Liceum Ogólnokształcące Straży Granicznej i Straży Pożarnej

Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące

Policyjne Liceum Ogólnokształcące nr 1

Liceum Ogólnokształcące Straży Granicznej i Straży Pożarnej

Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące

Policyjne Liceum Ogólnokształcące nr 1

Liceum Ogólnokształcące Straży Granicznej i Straży Pożarnej

 

Regulamin Mundurowy Kadetów

RODO – formularz dla rodziców

Regulamin organizacji wycieczek

Załącznik nr 1 – KARTA WYCIECZKI

Załącznik nr 2 – LISTA UCZESTNIKÓW

Załącznik nr 3 – ZGODA RODZICÓW

Załącznik nr 4 – RAMOWY REGULAMIN WYCIECZKI