SKŁADANIE WNIOSKÓW:

DO 14 CZERWCA (KLASA WOJSKOWA OGÓLNODOSTĘPNA)

CZEKAMY NA WAS!

Jak aplikować do Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku?

Wydrukuj i wypełnij podanie. Dostarcz je do sekretariatu przy ul. Wojska Polskiego 46/47 w Słupsku. Podania do szkół dostępne są do pobrania poniżej:

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące (Oddział Przygotowania Wojskowego – OPW) 2024/2025

(rekrutacja do klasy wojskowej Oddziału Przygotowania Wojskowego w terminie 15-31 maja)

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące (klasa wojskowa – ogólnodostępna) 2024/2025

Policyjne Liceum Ogólnokształcące nr 1 2024/2025

Liceum Ogólnokształcące Straży Granicznej i Straży Pożarnej 2024/2025

 

NABÓR ELEKTRONICZNY NA STRONIE: http://rekrutacje-slupsk.pzo.edu.pl

 


Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu w szkole utworzono klasy mundurowe, realizujące dodatkowe zajęcia poza podstawą programową, rozwijające zainteresowania młodych ludzi, związane z pracą w służbach mundurowych.

 Głównym zadaniem szkoły jest kształcenie młodzieży na poziomie licealnym w porozumieniu i współpracy z:

 • 7. Brygadą Obrony Wybrzeża w Słupsku;
 • Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce;
 • 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce;
 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce;
 • Wojskową Komendą Uzupełnień w Słupsku;
 • Antyrakietową Bazą USA w Redzikowie;
 • Komendą Miejską Policji w Słupsku;
 • Szkołą Policji w Słupsku;
 • Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku;
 • Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku;
 • Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie;
 • Placówką Straży Granicznej w Ustce;
 • Aresztem Śledczym w Słupsku.

Teoretyczne i praktyczne zajęcia profilowane mają na celu przygotowanie absolwentów Liceum do rekrutacji w wybranych zawodach mundurowych.

Dodatkowego wsparcia w tym zakresie udzielił początkowo Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, a także inne Wydziały i Instytuty Akademii Pomorskiej, dając tym samym szansę na wzbogacenie umiejętności uczniów o wiedzę akademicką i specjalistyczną wybranych przez młodzież służbach mundurowych. Obie szkoły wciąż wzbogacają swoją ofertę i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Nasze atuty to:

 • zajęcia i szkolenia w jednostkach służb mundurowych;  
 • obozy szkoleniowe;
 • zajęcia na strzelnicy;
 • zajęcia terenowo-survivalowe;
 • zapewniamy podstawowe umundurowanie;
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • stypendia dla najlepszych, pomoc materialna dla potrzebujących;
 • zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa naszym uczniom;

`Nauka w naszym Zespole jest kierowana do absolwentów szkół podstawowych, którzy zamierzają podjąć dalszą naukę o sprofilowanej postaci typowego kształcenia

Podstawę programową wzbogacamy o szkolenie specjalistyczne w zakresie reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe, przy wykorzystaniu technik kryminalistycznych, zajęć poligonowych, wychowania fizycznego z elementami sztuk walki, zasad udzielania pierwszej pomocy, szkolenia militarno-survivalowego.

Ponadto uczymy języków obcych z uwzględnieniem potrzeb służb mundurowych na poziomie wymaganym przez NATO.

Pragniemy realizować podstawę programową wzbogaconą o:

 • zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego;
 • zajęcia pozalekcyjne z edukacji dla bezpieczeństwa;
 • zajęcia sportowe z elementami samoobrony, sportów walki, musztry;
 • wyjazdy na zajęcia w jednostkach wojskowych;
 • koło naukowe bezpieczeństwa narodowego ze spotkaniami dotyczącymi obronności, historii militarnej i politycznej.

Szkoła mundurowa – dla kogo?

– dla każdego, kto swoją przyszłość wiąże ze służbą w mundurze;
– dla tych, którym szczególnie cenna jest tradycja oręża polskiego;
– dla wszystkich, którym bezpieczeństwo kraju i jego obywateli nie jest obojętne.

Szkoła mundurowa – i co dalej?

Absolwent profilu służb mundurowych posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę do podjęcia służby w formacjach wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz w oddziałach obrony terytorialnej.
Nasz absolwent dzięki nabytej wiedzy może z powodzeniem rozpocząć studia z zakresu obrony narodowej w Akademii Pomorskiej oraz innych uczelniach cywilnych i wojskowych o podobnym profilu.