PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DOSTĘPNY JEST W E-DZIENNIKU LIBRUS