dr n. hum. Wiesław Lesner – dyrektor

mgr Bożena Mrozek – wicedyrektor

mgr Urszula Zamęcka – wicedyrektor