Zapraszamy chętnych do nauki 
w Zespole Szkół Mundurowych w Słupsku!

Podejmij naukę w jednej ze szkół:

Wojskowe Liceum Ogólnokształcące

Policyjne Liceum Ogólnokształcące nr 1

Liceum Ogólnokształcące Straży Granicznej i Straży Pożarnej

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu w szkole utworzono klasy mundurowe, realizujące dodatkowe zajęcia poza podstawą programową, rozwijające zainteresowania młodych ludzi, związane z pracą w służbach mundurowych.

 Głównym zadaniem szkoły jest kształcenie młodzieży na poziomie licealnym w porozumieniu i współpracy z:

 • 7. Brygadą Obrony Wybrzeża w Słupsku;
 • Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce;
 • 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce;
 • Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce;
 • Wojskową Komendą Uzupełnień w Słupsku;
 • Antyrakietową Bazą USA w Redzikowie;
 • Komendą Miejską Policji w Słupsku;
 • Szkołą Policji w Słupsku;
 • Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku;
 • Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku;
 • Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie;
 • Placówką Straży Granicznej w Ustce.

Teoretyczne i praktyczne zajęcia profilowane mają na celu przygotowanie absolwentów Liceum do rekrutacji w wybranych zawodach mundurowych.

Dodatkowego wsparcia w tym zakresie udzielił początkowo Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, a także inne Wydziały i Instytuty Akademii Pomorskiej, dając tym samym szansę na wzbogacenie umiejętności uczniów o wiedzę akademicką i specjalistyczną wybranych przez młodzież służbach mundurowych. Obie szkoły wciąż wzbogacają swoją ofertę i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Nasze atuty to:

 • zajęcia i szkolenia w jednostkach służb mundurowych;  
 • obozy szkoleniowe;
 • zajęcia na strzelnicy;
 • zajęcia terenowo-survivalowe;
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • współpraca z Akademią Pomorską w Słupsku;
 • stypendia dla najlepszych, pomoc materialna dla potrzebujących;
 • zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa dla naszych uczniów;
 • prowadzimy nauczanie indywidualne;
 • zapewniamy podstawowe umundurowanie.