Zajęcia pozalekcyjne

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mogą skorzystać z poniższej oferty zajęć pozalekcyjnych: