O szkole

Zespół Szkół Akademickich w Słupsku został powołany do życia przy Akademii Pomorskiej przez Akademickie Stowarzyszenie Oświatowe w 2015r. Od roku 2020 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Mundurowych w Słupsku.

Głównym pomysłem i celem założenia była idea kształcenia młodzieży na poziomie gimnazjalnym i licealnym w oparciu o bazę i zaplecze funkcjonującej w Słupsku wyższej uczelni.. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu w obu szkołach utworzono klasy mundurowe, realizujące dodatkowe zajęcia poza podstawą programową, rozwijające zainteresowania młodych ludzi, związane z pracą w służbach mundurowych. Dodatkowego wsparcia w tym względzie w procesie nauczania udzielił początkowo Instytut Bezpieczeństwa Narodowego. Wkrótce wsparcia udzieliły także inne wydziały i instytuty Akademii Pomorskiej, dając tym samym szansę na wzbogacenie umiejętności uczniów o wiedzę akademicką i fachowców w zakresie profilów wybranych przez nich służb mundurowych. Obie szkoły wciąż wzbogacają swoją ofertę i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Współpracujemy  z :

  • Komendą Miejską  Policji w Słupsku
  • Państwową Strażą Pożarną w Słupsku
  • Wojskową Komendą Uzupełnień w Słupsku
  • Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce
  • 7 Brygadą Obrony Wybrzeża w Słupsku
  • Szkołą Policji w Słupsku
  • Służbami więziennymi w Słupsku i Ustce
  • Placówką Straży Granicznej w Ustce