Nauczyciele i pracownicy

 

Dyrekcja

dr Wiesław Lesner
dyrektor

mgr Bożena Mrozek
wicedyrektor

Pedagog

dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

mgr Mariusz Lesner

Nauczyciele

  • Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

Język polski – mgr Barbara Krasko, mgr Grażyna Ciechanowska, mgr Izabela Borczon-Winnicka, mgr Barbara Jankowska

Język angielski –  mgr Liliia Rybakov, mgr Paulina Wawrzon

Język niemiecki – mgr Barbara Miedziewska, mgr Liliia Rybakov, mgr Adrian Giersz, 

Matematyka – dr Aneta Mikucka, mgr Grażyna Skierka, mgr Teresa Frąckiewicz

Informatyka – mgr Krzysztof Mikucki, mgr Aneta Mikucka

Fizyka – mgr Teresa Czajkowska-Krzysztofowicz

Biologia – mgr Barbara Meyza

Chemia – mgr Bożena Mrozek

Geografia – mgr Dorota Nagórska, mgr Alina Andrzejewska, mgr Marta Janta-Lipińska

Historia – dr Adam Czarnecki, mgr Kacper Jurkiewicz

Historia i społeczeństwo – dr Adam Czarnecki, mgr Kacper Jurkiewicz

Wiedza o społeczeństwie – mgr Ewa Skulska, mgr Kacper Jurkiewicz

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Krzysztof Mikucki

Podstawy Przedsiębiorczości – mgr Anna Kłyszewska

Wychowanie fizyczne – mgr Edyta Magińska, mgr Julita Ślusarczyk, mgr Rafał Brzykcy

Religia – ks. Piotr Śmiechura

Zajęcia mundurowe – kordynator kształcenia mundurowego – mgr Kornel Bukiel

Doractwo zawodowe – mgr Małgorzata Szczęk