Nauczyciele i pracownicy

 

Dyrekcja

dr Wiesław Lesner
dyrektor

mgr Bożena Mrozek
wicedyrektor

 

Nauczyciele

  • Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

Język polski – mgr Barbara Krasko, mgr Grażyna Ciechanowska, mgr Izabela Borczon-Winnicka

Język angielski –  mgr Mikołaj Żytkiewicz

Język niemiecki – mgr Jolanta Selke, mgr Jacek Czyżyk

Matematyka – dr Aneta Mikucka, mgr Katarzyna Stawarska, mgr Teresa Frąckiewicz

Informatyka – mgr Bogusław Rudziecki

Fizyka – dr Anna Kamińska, mgr Bogusław Rudziecki

Biologia – mgr Bożena Mrozek

Chemia – mgr Bożena Mrozek

Geografia – mgr Magdalena Zołotar, mgr Dorota Nagórska, mgr Alina Andrzejewska

Historia – dr Bronisław Nowak

Historia i społeczeństwo – dr Bronisław Nowak

Wiedza o społeczeństwie – mgr Dariusz Winnicki

Wiedza o kulturze – mgr Grażyna Ciechanowska, mgr Izabela Borczon-Winnicka

Podstawy przedsiębiorczości – mgr Małgorzata Żebrowska

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Eugeniusz Staniul

Wychowanie fizyczne – mgr Edyta Magińska, mgr Julita Ślusarczyk, mgr Marek Zawadzki, mgr Łukasz Mucha

Religia – mgr Agnieszka Flinik

Zajęcia profilowane – mgr Krzysztof Nowicki

  • Gimnazjum Akademickie w Słupsku

Język polski – mgr Grażyna Ciechanowska, mgr Izabela Borczon-Winnicka

Język angielski – mgr Michał Żytkiewicz

Język niemiecki – mgr Jolanta Selke

Matematyka – mgr Anna Zbrojewska

Informatyka – mgr Bogusław Rudziecki

Fizyka – dr Anna Kamińska

Biologia – mgr Bożena Mrozek

Chemia – mgr Bożena Mrozek

Geografia – mgr Alina Andrzejewska

Historia – dr Adam Czarnecki

Wiedza o społeczeństwie – dr Adam Czarnecki

Muzyka – mgr Małgorzata Makowska

Zajęcia artystyczne – mgr Małgorzata Makowska

Wychowanie fizyczne – mgr Łukasz Mucha

Religia – mgr Agnieszka Flinik

Zajęcia profilowane – mgr Krzysztof Nowicki