Nauczyciele i pracownicy

 

Dyrekcja

dr Wiesław Lesner
dyrektor

mgr Bożena Mrozek
wicedyrektor

Pedagog

dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

mgr Mariusz Lesner

Nauczyciele

  • Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Słupsku

Język polski – mgr Barbara Krasko, mgr Grażyna Ciechanowska, mgr Izabela Borczon-Winnicka, mgr Dorota Kozłowska

Język angielski –  mgr Liliia Rybakov, mgr Paulina Wawrzon

Język niemiecki – mgr Barbara Miedziewska

Matematyka – dr Aneta Mikucka, mgr Grażyna Skierka, mgr Teresa Frąckiewicz

Informatyka – mgr Grzegorz Rybak

Fizyka – dr Anna Kamińska

Biologia – mgr Bożena Mrozek

Chemia – mgr Bożena Mrozek

Geografia – mgr Dorota Nagórska, mgr Alina Andrzejewska

Historia – mgr Sylwia Cur – Kowalczyk, mgr Kacper Jurkiewicz

Historia i społeczeństwo – mgr Kacper Jurkiewicz

Wiedza o społeczeństwie – mgr Dariusz Winnicki, mgr Ewa Skulska

Wiedza o kulturze – mgr Grażyna Ciechanowska, mgr Izabela Borczon-Winnicka

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Krzysztof Mikucki

Wychowanie fizyczne – mgr Edyta Magińska, mgr Julita Ślusarczyk, mgr Robert Kozłowski, mgr Rafał Brzykcy, mgr Piotr Drwal

Religia – ks. Krzysztof Stefan

Zajęcia mundurowe – kordynator kształcenia mundurowego – mgr Kornel Bukiel