Nauczyciele i pracownicy

 

Dyrekcja

dr Wiesław Lesner
dyrektor

mgr Bożena Mrozek
wicedyrektor

Pedagog

dr Dorota Kiełb-Grabarczyk

mgr Mariusz Lesner

Nauczyciele

Język polski – mgr Barbara Krasko, mgr Grażyna Ciechanowska, mgr Izabela Borczon-Winnicka, mgr Barbara Jankowska, mgr Joanna Jaśniewicz

Język angielski – mgr Wioletta Magryta, mgr Liliia Rybakov, mgr Paulina Wawrzon

Język niemiecki – mgr Barbara Miedziewska, mgr Jacek Jaśkiewicz

Matematyka – dr Aneta Mikucka, mgr Grażyna Skierka, mgr Teresa Frąckowiak

Informatyka – mgr Krzysztof Mikucki, mgr Aneta Mikucka

Fizyka – mgr Teresa Czajkowska-Krzysztofowicz

Biologia – mgr Barbara Meyza

Chemia – mgr Bożena Mrozek, mgr Ewa Litwiniuk

Geografia – mgr Dorota Nagórska, mgr Alina Andrzejewska, mgr Marta Janta-Lipińska, mgr Edyta Stępień-Kossowska

Historia – dr Adam Czarnecki, mgr Kacper Jurkiewicz, mgr Ewa Skulska

Historia i społeczeństwo – dr Adam Czarnecki, mgr Kacper Jurkiewicz

Wiedza o społeczeństwie – mgr Ewa Skulska, mgr Kacper Jurkiewicz, dr Adam Czarnecki

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Krzysztof Mikucki

Podstawy Przedsiębiorczości – mgr Anna Kłyszewska

Wychowanie fizyczne – mgr Edyta Magińska, mgr Julita Ślusarczyk, mgr Rafał Brzykcy, mgr Radosław Socbczak

Religia – ks. Piotr Śmiechura

Biblioteka – Marzenna Gębala

Zajęcia mundurowe – kordynator kształcenia mundurowego – mgr Kornel Bukiel

Doractwo zawodowe – mgr Małgorzata Szczęk