Liceum

Zapraszamy chętnych uczniów do nauki 
w Zespole Szkół Mundurowych w Słupsku

              Nauka w naszym Zespole jest kierowana do absolwentów szkół podstawowych, którzy zamierzają podjąć dalszą naukę o sprofilowanej postaci typowego kształcenia

pod patronatem Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku.

  • Wojskowe Liceum Ogólnokształcące;
  • Policyjne Liceum Ogólnokształcące nr 1;
  • Liceum Ogólnokształcące Straży Granicznej i Straży Pożarnej;
  • Akademickie Liceum Ogólnokształcące – profil ogólny.

Podstawę programową wzbogacamy o szkolenie specjalistyczne w zakresie reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe, przy wykorzystaniu technik kryminalistycznych, zajęć poligonowych, wychowania fizycznego z elementami sztuk walki, zasad udzielania pierwszej pomocy, szkolenia militarno-survivalowego.

Ponadto uczymy języków obcych z uwzględnieniem potrzeb służb mundurowych na poziomie wymaganym przez NATO.

Pragniemy realizować podstawę programową wzbogaconą o:

  • zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego;
  • zajęcia pozalekcyjne z edukacji dla bezpieczeństwa;
  • zajęcia sportowe z elementami samoobrony, sportów walki, musztry;
  • wyjazdy na zajęcia w jednostkach wojskowych;
  • koło naukowe bezpieczeństwa narodowego ze spotkaniami dotyczącymi obronności, historii militarnej i politycznej.

Szkoła mundurowa dla kogo?:

– dla każdego, kto swoją przyszłość wiąże ze służbą w mundurze;
– dla tych, którym szczególnie cenna jest tradycja oręża polskiego;
– dla wszystkich, którym bezpieczeństwo kraju i jego obywateli nie jest obojętne.

Szkoła mundurowa i co dalej?:

Absolwent profilu służb mundurowych posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę do podjęcia służby w formacjach wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej oraz w oddziałach obrony terytorialnej.
Nasz absolwent dzięki nabytej wiedzy może z powodzeniem rozpocząć studia z zakresu obrony narodowej w Akademii Pomorskiej oraz innych uczelniach wojskowych i cywilnych o podobnym profilu.