Święto “niebieskich beretów” na Placu Zwycięstwa

🇵🇱 Słowa przysięgi żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej wybrzmiały dziś (30.07) przed słupskim Ratuszem.
 
Dziś, na Placu Zwycięstwa w Słupsku, 7. Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża celebrowała swoje święto. Głównym punktem uroczystej ceremonii była pierwsza w województwie przysięga żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Oprócz tego przyznano medale i wyróżnienia za zasługi w służbie Ojczyźnie. W uroczystościach brali udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek, ale również innych służb mundurowych (policji, straży granicznej), jak i reprezentanci władz miasta. Żołnierzom dziękował i gratulował m.in dowódca 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża, płk Roman Kopka.
 
Nowy rodzaj służby wojskowej – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową – wprowadziła ustawa o obronie Ojczyzny. Jest skierowana do tych, którzy jeszcze nigdy nie byli w wojsku. Trwa do 12 miesięcy. Najpierw, każdy przechodzi 28-dniowe szkolenie podstawowe, na którym zaznajamiany jest z budową broni i działaniami taktycznymi. Pozostały czas przeznaczony jest na szkolenia specjalistyczne. To pierwszy krok do wstąpienia w przyszłości do rezerw, bądź armii zawodowej. Jakie warunki należy spełniać? Ochotnik musi mieć minimum 18 lat, posiadać polskie obywatelstwo, być niekaranym za przestępstwo umyślne, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, mieć wykształcenie co najmniej podstawowe i nieposzlakowaną opinię.
 
Być może dobrowolna zasadnicza służba wojskowa zainteresuje również w przyszłości Was, drodzy kadeci. To pierwszy krok ku służbie w zawodowym wojsku.