Dziś obchodzimy Święto Policji

Policja obchodzi swoje Święto. 24 lipca to data wyjątkowa w kalendarzu każdego związanego z tą formacją mundurową. Tego dnia, w 1919 powołano Policję Państwową mającą stanąć na straży porządku i bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. W 1995 roku ustanowiono tę datę jako Święto Policji. Dlaczego pamięć o tej wymagającej służbie jest ważna?

Na samym początku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na jej terenach działało wiele ugrupowań mundurowych, które strzegły porządku publicznego (milicje ludowe, policje komunalne, straże kolejowe, itd.). W momencie przyjęcia ustawy powołującej do życia Policję Państwową, ugrupowania te formalnie przestały istnieć. Od teraz, nad bezpieczeństwem obywateli czuwała jedna, zorganizowana formacja.

Podczas kampanii wrześniowej, w 1939 r., zginęło około 2 tys. policjantów walczących w obronie Ojczyzny. Później, około 12 tys. z nich, trafiło do sowieckiej niewoli, a prawie 6 tys. funkcjonariuszy zamordowano w 1940 r. Warto zaznaczyć tu, że tuż przed wybuchem II wojny światowej, polska policja liczyła około 30 tys. mundurowych.

Władze komunistyczne zerwały z policyjną tradycją i dekretem z 7 października 1944 roku powołały Milicję Obywatelską. Z początku, liczyła ona 60 tys. funkcjonariuszy. W latach 1948-49 usunięto z formacji blisko tysiąc osób, które służyły w Policji jeszcze przed wojną. Dodatkowo, w 1952 r., zerwano współpracę z Interpolem (międzynarodową organizacją policji).

Po transformacji ustrojowej, w 1990 r. powołano nową Policję – tę, którą znamy do dziś, nawiązującą do swoich przedwojennych korzeni. Formacja ponownie stała się częścią struktur międzynarodowych – weszła w skład Interpolu, a rok później wstąpiła do International Police Association. 

Wczoraj, dziś i jutro Policja będzie stać na straży publicznego porządku. Doceńmy ich ciężką, odpowiedzialną, wymagającą (psychicznie i fizycznie) pracę. W tym dniu, wszystkim funkcjonariuszom życzymy przede wszystkim wytrwałości na służbie, a wam drodzy kadeci – wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest praca w strukturach mundurowych. Mamy nadzieję, że pewnego dnia przyjdzie wam wypowiedzieć słowa policyjnej przysięgi.