Straż Pożarna w Słupsku

Pierwsza remiza strażacka w Słupsku pojawiła się późno – z początkiem XX w. (budowę zakończono w 1904 r.) Stanęła na niezagospodarowanym wówczas terenie dzisiejszej Wyspy Młyńskiej. Również dziś, w tym samym miejscu, wznosi się jeden z obiektów słupskiej straży pożarnej. Pierwsza remiza różniła się jednak znacznie od budynku, który możemy teraz oglądać tuż przy Moście Zamkowym. Nad pierwotną konstrukcją górowała pięciokondygnacyjna wieża strażacka, a po jej bokach znajdowało się łącznie 5 garaży (dwa od prawej strony i trzy od lewej). W latach 30. XX wieku garaże przebudowano, dostosowując je do coraz bardziej zaawansowanych, większych pojazdów. W 1937 roku, od strony Słupii dobudowano łaźnię z ubikacją, którą ostatecznie przerobiono na garaż.
 
Kompleks słupskiej straży pożarnej uległ poważnym zniszczeniom, gdy w 1945 roku Niemcy wysadzili pobliski most. Na szczęście, zdewastowane budynki po wojnie przejęli polscy strażacy, co pozwoliło je uratować. Urządzono tu też wtedy warsztaty: szewski, krawiecki czy kowalski. W początkowych latach, obowiązkiem polskich strażaków była również pomoc w odgruzowywaniu zniszczonego miasta. Strażnica nie przetrwała jednak do naszych czasów – choć niektórzy mogą ją jeszcze pamiętać. W 1986 roku zlikwidowano ją, a na jej miejscu postawiono nowocześniejszy obiekt (znany nam dziś).
 
Oprócz tego, wraz z wybudowaniem pierwszej remizy strażackiej w Słupsku, powstały także nieopodal inne budynki – mieściły kwatery dla strażaków, dzięki temu ci, byli zawsze w najwyższej gotowości. Konstrukcje zdołały przetrwać do naszych czasów i można je zobaczyć z bliska, wybierając się na spacer ulicą Młyńską.
 
Na koniec warto wspomnieć, że niegdyś w Słupsku (od 1915 r.) istniała sieć sygnalizacyjna, która umożliwiała zaalarmowanie straży pożarnej nawet z drugiego końca miasta. Urządzenia sygnalizacyjne były montowane na ważnych budynkach (szkołach, zakładach pracy) 🚨