„Przez Sport do Praworządności”

22 października 2019r. uczniowie mundurowych klas pierwszych Zespołu Szkół Akademickich w Słupsku przy ul. Łukasiewicza 3 wzięli udział w spotkaniu w ramach projektu Przez Sport do Praworzadności – Współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Projekt ma na celu zaznajomienie młodzieży z obowiązującą wykładnią prawa oraz upowszechnienie pozytywnych idei, postaw i wzorców. Uczniowie spotkali się ze sportowcami, prawnikami, żołnierzami, wśród których były osoby powszechnie znane: Artur Siódmiak – reprezentant Polski w piłce ręcznej; Tomasz Oświęciński – trener personalny, aktor; Naval Polska (pseudonim) – żołnierz jednostki specjalnej GROM; Łukasz Kukliński – Wojska Obrony Terytorialnej; Dariusz Strzelecki – Morski Oddział Straży Granicznej oraz Michał Chamera – prawnik i inni. Opowiadali oni o sytuacjach, w których młodzi ludzie wchodzą w konflikt z prawem i pokazywali , w jaki sposób mogą oni skierować swoją energię na zajęcia sportowe czy zawodowe, nie zaś na działania destrukcyjne. Młodzież, która uczy się w klasach – wojskowej, policyjnej, straży granicznej i straży pożarnej – była bardzo zainteresowana spotkaniem ze swoimi autorytetami i czuła się wyróżniona, gdyż byliśmy jedyną szkołą w Słupsku, w której gościli przedstawiciele Stowarzyszenia Akademii Sportu.