Szkolenie w 7 BOW

W dniu 29.03.2019r. odbyła się kolejna odsłona szkolenia dla młodzieży z klas o profilu wojskowym naszego Liceum, która miała miejsce w koszarach 7 BOW w Słupsku. Szkolenie przeprowadził dywizjon artylerii samobieżnej. Podczas zajęć młodzież doskonaliła wiedzę z zakresu topografii wojskowej oraz korespondencji radiowej z wykorzystaniem radiostacji przenośnych.