Zajęcia z kryminalistyki

W naszym Liceum odbyły się zajęcia z młodzieżą dotyczące wybranej problematyki związanej z pracą organów ścigania a zwłaszcza policji. W trakcie zajęć przybliżono młodzieży dziedzinę nauki jaką jest kryminalistyka i możliwości jej wykorzystania w Czytaj więcej...