Tu pojawi się kalendarz szkolny z ważnymi datami i dniami wolnymi