Dyrekcja

Lesner Wiesław – dyrektor
Mrozek Bożena – wicedyrektor

Pedagodzy

Kiełb-Grabarczyk Dorota – pedagog
Lesner Mariusz – pedagog

Psycholodzy

Więcek Marta – psycholog

godziny przyjęć: wt. – 8.00 – 11.30, czw. – 8 – 11.30

Nauczyciele

Andrzejewska Alina – geografia
Andrzejewska Iwona – biologia
Borczon – Winnicka Izabela – język polski
Ciechanowska Grażyna – język polski dla cudzoziemców
Czajkowska-Krzysztofowicz Teresa – fizyka, matematyka
Czarnecki Adam – historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie
Czerwiński Rafał – wychowanie fizyczne
Gadacz Aleksandra – język angielski
Guzińska Sylwia – język niemiecki
Jeleniewska Grażyna – język polski
Jurkiewicz Kacper – historia, wiedza o społeczeństwie
Kłyszewska Anna – podstawy przedsiębiorczości
Krasko Barbara – język polski dla cudzoziemców
Kulhawik Marta – język polski
Lehmann Monika – język angielski
Lenart Iwona – zajęcia mundurowe (straż pożarna)
Litwiniuk Ewa – chemia
Magińska Edyta – wychowanie fizyczne
 Meyza Barbara – biologia
Miedziewska Barbara – język niemiecki
Mikołajczak Iwona – język polski
Mikucki Krzysztof – edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka
Motacka Anna – język niemiecki
Nawrocki Marcin – wychowanie fizyczne
Nowakowski Tomasz – koordynator zajęć mundurowych
Skierka Grażyna – matematyka
Stępień-Kossowska Edyta – geografia
Skulska Ewa – historia, wiedza o społeczeństwie
Ślusarczyk Julita – wychowanie fizyczne
Wolikowska Anna – biologia
Zaborowska Kinga – plastyka
Zamelska Krystyna – język polski
Zamęcka Urszula – matematyka