W gronie najlepszych

Z dumą informujemy, że dwie uczennice Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku – Patrycja Babirecka (IIIC) i Zuzanna Łuczak (IIC) – otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów!
 
👉Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 15 listopada w gmachu Politechniki Gdańskiej.
 
🎓Stypendium Prezesa Rady Ministrów ma szansę dostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 
👏Gratulujemy naszym uczennicom świetnych wyników i życzymy kolejnych sukcesów! Otrzymane stypendium to owoc Waszej ciężkiej pracy!