Prelekcja dot. zasad bezpieczeństwa.

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Akademickich zagościła Pani sierż. szt. Edyta Żuk z Zespołu Profilaktyki Społecznej
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, która przeprowadziła dwa spotkania w klasach gimnazjalnych i w klasach licealnych. Podczas których omówiła tematykę substancji psychotropowych w tym tzw. dopalaczy, odpowiedzialność karna osób nieletnich, zagrożenia związane z cyberzagrożeniami oraz ogólne zasady bezpieczeństwa, które należy zachować podczas zbliżających się ferii.
Było to spotkanie bardzo cenne dla naszej młodzieży, za co serdecznie dziękujemy.