Odwiedziny w Szkole Policji w Słupsku

W dniach 27 i 28 listopada 2018r.  uczniowie klasy I Zespołu Szkół Akademickich uczestniczyli w wycieczce do Szkoły Policji w Słupsku. Wyjście było o tematyce zgodnej z profilami klas mundurowych, mającym na celu obejrzenie bazy dydaktycznej Szkoły Policji tzn. sal wykładowych – tematycznych, pomieszczeń symulacyjnych, strzelnicy, a także odwiedzili Muzeum Kryminalistyki. Mieli okazję przyjrzeć się zajęciom praktycznym słuchaczy odbywających różnorodne przeszkolenie. 

30