Uroczystość z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Klubie Wojskowym 7 BOW

29 listopada 2018r. uczniowie Gimnazjum Akademickiego i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w uroczystości zorganizowanej przez Klub Wojskowy 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Młodzież, ubrana w mundury z epoki napoleońskiej, witała gości z zapalonymi pochodniami przed budynkiem Klubu, a następnie wzięła udział w przedstawieniu.