Godziny pracy sekretariatu szkoły w czasie wakacji

Sekretariat szkoły  czynny będzie:

od 20 lipca 2020 do 30 lipca 2020                       w godzinach od 9.00 do 13.00

od 31 lipca do 04 sierpnia 2020                            w godzinach od 8.00 do 14.30

od 05 sierpnia 2020 do 16 sierpnia 2020          w godzinach od 9.00 do 13.00 

od 17 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020           w godzinach od 8.00 do 14.30