I szkolenie w JRG 2 w Słupsku

10 kwietnia 2018r. grupa młodzieży z Naszej szkoły odbyła pierwsze szkolenie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Słupsku . Uczniowie z klasy o profilu pożarniczym mieli okazję zapoznać się z tematyka ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym. Po krótkim wstępie teoretycznym, który obejmował zakres możliwych do wykonania zadań (wynikających z Zasad Organizacji Ratownictwa Wysokościowego w KRSG) omówione zostały wszystkie elementy sprzętu wchodzące w zakres wyposażenia dla ratownictwa wysokościowego dla poziomu podstawowego. Każdy z nich został omówiony i uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasada działania. W ostatniej część szkolenia przy pomocy strażaków z JRG nr 2, sprawiono układ pracy podczas opuszczenia ratownika do studni. Praktyka pokazała, że jedyna w grupie dziewczyna potrafiła własnoręcznie podnieść kolegę z grupy. To ciekawe ćwiczenie pokazało wszystkim zasadę działania wieloboczka, który w tym przypadku redukował siłę aż 4 razy. Po zakończonych zajęciach młodzież miała możliwość dopytać się o interesujące ich szczegóły. Zajęcia prowadził dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego w Słupsku, kpt. Jędrzej Banasik.