Technik ochrony fizycznej osób i mienia

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

2-letnia szkoła policealna w  systemie zaocznym.

 

W programie nauczania:

 • samoobrona i techniki interwencyjne
 • wyszkolenie strzeleckie
 • ochrona osób, konwojowanie
 • język angielski, podstawy prawa

Możliwość zatrudnienia:

 1. Stanowiska kierownicze w firmach ochroniarskich,
 2. Dowódcy konwojów,
 3. Szefowie ochrony i zastępcy szefa ochrony,
 4. Kontrolerzy,
 5. Pracownicy ochrony w:
 • porty lotnicze,
 • porty morskie,
 • statki, promy pasażerskie lub towarowe,
 • banki, sądy, urzędy, muzea, archiwa,
 • obiekty (dyskonty) handlowe i przemysłowe,

      6.  Praca za granicą na w/w stanowiskach i obiektach.

ZAPRASZAMY