Gimnazjum

Zapraszamy chętnych uczniów do nauki w klasie III
Gimnazjum Akademickiego o profilu mundurowym

Nauka w naszym Gimnazjum jest kierowana do absolwentów szkół podstawowych, którzy zamierzają podjąć dalszą naukę w szkole o sprofilowanej postaci typowego kształcenia.

Pragniemy realizować podstawę programową szkoły gimnazjalnej, wzbogaconą o:

  • zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego
  • zajęcia pozalekcyjne z edukacji dla bezpieczeństwa
  • zajęcia sportowe z elementami samoobrony, sportów walki, musztry
  • wyjazdy na zajęcia w jednostkach wojskowych
  • koło naukowe bezpieczeństwa narodowego ze spotkaniami dotyczącymi obronności, historii militarnej i politycznej