Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2018/2019

  1. Rządkowska Celina   – przewodniczący
  2. Dzienisz Patrycja       – zastępca przewodniczącego
  3. Smoszna Oliwia         – sekretarz