Zajęcia dodatkowe

Uczniowie mogą skorzystać z oferty zajęć dodatkowych w Instytutach Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Wykaz instytutów w Akademii Pomorskiej:

  1. Instytut Historii
  2. Instytut Filologii
  3. Instytut Pedagogiki
  4. Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
  5. Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
  6. Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
  7. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki
  8. Instytut Nauk o Zdrowiu
  9. Instytut Prawa i Administracji
  10. Katedra Sztuki Muzycznej

Jednostki ogólnouczelniane o charakterze dydaktycznym:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu