Zajęcia dodatkowe

Uczniowie mogą skorzystać z oferty zajęć dodatkowych w Instytutach Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Instytut Fizyki – ul. Arciszewskiego 22B
Instytut Historii i Politologii – ul. Arciszewskiego 22A
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych – ul. Partyzantów 27
Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie – ul. Arciszewskiego 22D
Wydział Nauk o Zdrowiu – ul. Westerplatte 64
Instytut Pedagogiki – ul. Westerplatte 64
Instytut Muzyki – ul. Partyznatów 27
Instytut Matematyki – ul. Kozietulskiego 6/7
Instytut Polonistyki – ul. Arciszewskiego 22A
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – ul. Westerplatte 64
Instytut Biologii i Ochrony Środowiska – ul. Arciszewskiego 22B