Zajęcia dodatkowe

Uczniowie mogą skorzystać z oferty zajęć dodatkowych w Instytutach Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Instytut Fizyki – ul. Arciszewskiego 22B

Fizyka 
– poniedziałek 10:45 – 12:15 s.04 
– czwartek 15:00 – 16:30 s.01

Instytut Historii i Politologii – ul. Arciszewskiego 22A

Antyczne źródła cywilizacji europejskiej – poniedziałek 15:00 – 16:30

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych – ul. Partyzantów 27

Regiony turystyczne Polski – poniedziałek 14:00 – 15:40 s.13

Kształtowanie i ochrona środowiska – wtorek 12:00 – 12:50 s.13

Klub Obieżyświata – 29.11.2017 r. 16:30 – 20:00 aula ul. Słowiańska 8

Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie – ul. Arciszewskiego 22D

Wybrane zagadnienia kryminalistyki – w II semestrze

Wydział Nauk o Zdrowiu – ul. Westerplatte 64

Anatomia – wtorek 31.10.2017 r. 15:00 – 19:05 s.4 I H

Instytut Pedagogiki – ul. Westerplatte 64

Mowa ciała – 16.11.2017 r. godz. 10:00

Służby probacyjno-penitencjarne – 06.11.2017 r. godz. 8:45 s.16(aula)

Resocjalizacja w Polsce – 01.12.2017 r. godz. 10:00 s. 16 (aula)

Instytut Muzyki – ul. Partyznatów 27

Zajęcia muzyczno-ruchowe – poniedziałek 17:30 – 18:15 s.1

Chór (możliwość uczestnictwa po wcześniejszym przesłuchaniu) – poniedziałek 18:15 – 19:45 aula

Instytut Matematyki – ul. Kozietulskiego 6/7

GeoGebra w nauczniu matematyki (laboratorium) – środa /18.10; 15.11, 22.11, 6.12, 10.01, 24.01/ 15:00 – 17:15 s.66

Instytut Polonistyki – ul. Arciszewskiego 22A

Warsztaty redaktorkie – piątek 8:30 – 10:00 s.62

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych – ul. Westerplatte 64

Język angielski – wtorek 15:30 – 17:00 s.16

Język niemiecki – czwartek 13:30 – 15:00 s.57

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska – ul. Arciszewskiego 22B

Dietetyka i promocja zdrowia – czwartek (od 26.10.2017 r. do 11.01.2018 r.) 13:45 – 15:15 s.106