Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

  1. Anna Mikołajko
  2. Anna Kałka
  3. Zofia Wójcik

Konta do wpłat składki na Radę Rodziców

Gimnazjum Akademickie

33 1940 1076 3171 2660 0001 0000

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

95 1940 1076 3171 2657 0001 0000