Porcja zdjęć z obozu

Przedstawiamy Wam fotogalerię z obozu szkoleniowego, w którym wzięli udział nasi kadeci w dniach 9-13 maja. Na zdjęciach zobaczycie między innymi zajęcia na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce, cele do ćwiczeń strzelań z broni przeciwlotniczej, pokaz sprzętu i służby Wojskowej Straży Pożarnej oraz gaszenie zasymulowanego pożaru.
 
Przypomnijmy, że wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu Zespół Szkół Mundurowych w Słupsku realizuje poza podstawą programową, dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania młodych ludzi, związane z pracą w służbach mundurowych.
Teoretyczne i praktyczne zajęcia mundurowe mają na celu przygotowanie absolwentów Liceów do rekrutacji w wybranych zawodach mundurowych. Szkoła we współpracy między innymi z 7. Brygadą Obrony Wybrzeża w Słupsku, Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce, Komendą Miejską Policji w Słupsku, Szkołą Policji w Słupsku, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Słupsku, Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, Placówką Straży Granicznej w Ustce organizuje coroczne obozy szkoleniowe dla uczniów. Tegoroczny obóz szkoleniowy odbył się w Ośrodku Szkoleniowo – Rekreacyjnym Szkoły Policji w Ustce Uroczysku.
 
Podczas obozu młodzież miała bardzo ciekawe zajęcia, między innymi z taktyki w terenie i pozoracji pola walki, rzutu granatem i okopywania się, wykonywania stanowiska ogniowego, transportowania rannego na polu walki, przeszukiwania osoby i miejsca, oględzin miejsca zdarzenia, z daktyloskopii oraz z działania alkogogli i narkogogli. Wszyscy uczniowie mieli wspólne pokazy udzielania pierwszej pomocy przez ratowników medycznych.
 
Kadeci wrócili do domu pełni wrażeń, nowych doświadczeń i umiejętności. A my niebawem przedstawimy Wam kolejne fotografie z obozu 📷