Praca nurków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Ustce.

W dniu 12 października 2021 r. odbyły się zajęcia wyjazdowe uczniów Zespołu Szkół Mundurowych o profilu pożarniczym. Młodzież miała okazję zapoznać się z pracą nurków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Ustce. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z tematyką ratownictwa wodnego oraz wodno-nurkowego. Pod nadzorem opiekunów, ściśle przestrzegając obowiązujących nad wodą zasad bhp, uczniowie uczestniczyli aktywnie w przeprowadzanych tego dnia ćwiczeniach SGRW-N w Ustce. Założenie ćwiczenia polegało na zademonstrowaniu grupie uczniów technik ratowniczych w zakresie ratownictwa wodno-nurkowego, w tym technik poszukiwawczych pod wodą. Następnym etapem było ćwiczenie z zakresu podstawowego ratownictwa wodnego, w tym rzut rzutką do osoby poszkodowanej, znajdującej się w rzece oraz sposób użycia pasa ratowniczego typu „węgorz”.

Uczniowie zrealizowali następujące zagadnienia:

1. Omówienie zasad BHP podczas ćwiczeń na wodzie i pod wodą;

2. Budowa stanowiska medycznego, oznakowanie miejsca prowadzonych prac oraz formułowanie rozkazu do realizacji zadań, które polegały na:

• zabezpieczeniu miejsca zdarzenia;

• zapoznanie się ze specyfiką akwenu oraz występującymi zagrożeniami;

• określenie i zademonstrowanie technik poszukiwania i wydobywania;

• dobór i konfiguracja sprzętu do profilu nurkowania;

• zapoznanie się ze sprzętem oraz ubraniem nurka z możliwością założenia przez uczniów skafandra suchego;

• zastosowanie odpowiedniej techniki wydobywania;

• ćwiczenia w zakresie podstawowym ratownictwa wodnego;

• wykorzystanie rzutek ratowniczych;

• wykorzystanie pasa ratowniczego „Węgorz”.

Na zakończenie zajęć miało miejsce ich podsumowanie oraz możliwość zadawania pytań i formułowanie własnych wniosków.Ćwiczenia zrealizowano ze ścisłym zachowaniem i przestrzeganiem zasad bhp. Podczas realizacji ćwiczenia z zakresu specjalistycznego jak i zakresu podstawowego uczniowie wraz z opiekunami byli zabezpieczeni w kamizelki asekuracyjne. Było fantastycznie !!!💪💪💪