Szkolenie poligonowe na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.

W dniach od 27 września 2021 do 01 października 2021r. kadeci klas trzecich Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku odbyli szkolenie poligonowe na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów wojskowych 7 Brygady Obrony Wybrzeża.

Zajęcia były przeprowadzone w następujących cyklach szkoleniowych:

1. Szkolenie strzeleckie: budowa broni, nauka celowani na trenażerze Cyklop, przyjmowanie postaw strzeleckich.

2. Taktyka: podstawowa wiedza z taktyki, działania podczas marszu i postoju, pokonywanie terenu różnymi sposobami, szyki marszowe i patrolowe.

3. Organizacja uzbrojenia pododdziałów sił zbrojnych: siły powietrzne, wojska lądowe, siły specjalne, marynarka wojenna, WOT.

4. Survival: praktyczne przetrwanie w warunkach naturalnego środowiska.

5. Szkolenie saperskie: budowa stanowiska ogniowego do postawy leżącej, klęczącej i stojącej.

6. Szkolenie chemiczne: posługiwanie się sprzętem i indywidualnymi środkami ochrony przed bronią bronią masowego rażenia.

7. Środki łączności: radiowe i bezprzewodowe.

8. Terenoznawstwo: orientowanie się w terenie bez mapy oraz z użyciem kompasu.

9. Zasady udzielania pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym na polu walki.