KONSULTACJE W SZKOLE – PROCEDURY POSTĘPOWANIA

I.  Procedury ochrony uczniów/absolwentów i pracowników szkoły przed Covid-19 w Akademickim  Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku

II. Załączniki: 

zał. 1 – Sposób zachowania się Ucznia /Absolwenta na terenie szkoły w czasie konsultacji

zał. 2 – Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid‐19 u pracownika

zał. 3 – Procedura uczęszczania uczniów/absolwentów do szkoły w czasie pandemii

zał. 4 – Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli  na terenie szkoły

zał. 5 – Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku

zał. 6 – Procedura dezynfekcji sal lekcyjnych i innych sprzętów, elementów, obowiązki pracowników obsługi

zał. 7 – Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid‐19

zał. 8 – Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

III. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN

IV. Oświadczenie rodzica

V.  Oświadczenie ucznia

VI.  Instrukcja – Jak skutecznie myć ręce.

VII. Instrukcja – Jak skutecznie dezynfekować ręce.