PILNE!!!

Drodzy Uczniowie

Od dnia 25 marca 2020 r. (środa) każdy uczeń ma obowiązek, przynajmniej jeden raz w ciągu dnia, zalogować się w e-dzienniku. Zalogowanie się będzie równoznaczne z obecnością ucznia w danym dniu na zajęciach.

Dla każdej z klas są utworzone adresy poczty e-mail (adres i hasło dostępu dla każdej klasy jest podany w e-dzienniku), za pomocą której będą przekazywane materiały dydaktyczne i karty pracy. Każdy z uczniów ma obowiązek codziennie sprawdzać pocztę i odsyłać e-mailem zlecone przez nauczyciela zadania w określonym terminie. Wykonane zadania będą sprawdzane i oceniane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.