Szkolenia młodzieży w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych

W kwietniu i maju 2019r. odbyły się szkolenia uczniów klas o profilu pożarniczym. Młodzież miała możliwość zapoznania się: – ratownictwem technicznym na szlakach komunikacyjnych, – sposobami do dotarcia do poszkodowanego, – ewakuacją i udzielaniem pomocy poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz ze sprzętem ratownictwa: zestawem hydraulicznym i pneumatycznym.