Zajęcia z kryminalistyki

W naszym Liceum odbyły się zajęcia z młodzieżą dotyczące wybranej problematyki związanej z pracą organów ścigania a zwłaszcza policji. W trakcie zajęć przybliżono młodzieży dziedzinę nauki jaką jest kryminalistyka i możliwości jej wykorzystania w pracy policji, a zwłaszcza możliwości identyfikacji sprawców czynów zabronionych na podstawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia na przykładzie śladów linii papilarnych. Młodzież w trakcie zajęć miała możliwość próby samodzielnego ujawniania i zabezpieczania śladów linii papilarnych. Nasi uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w tych zajęciach.