Zajęcia w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku

W dniu 27 marca 2019 r. klasy policyjne Zespołu Szkół Akademickich wzięły udział w zajęciach praktycznych w Komedzie Miejskiej Policji w Słupsku. Zajęcia prowadziła Koordynator Zespołu Profilaktyki Społecznej – sierż. szt. Edyta Żuk, która w pierwszej części zajęć przedstawiła stanowisko Dyżurnego Jednostki, gdzie obecni na służbie policjanci, przedstawili swoje zadania jak również opowiedzieli o swoim dniu służby. W drugiej części spotkania, Pani sierżant oprowadziła młodzież po pomieszczeniach dla zatrzymanych. Uczniowie mieli okazję zobaczyć w jakich warunkach przebywają osoby zatrzymane, oraz poznali powody z jakich mogą oni trafić do tych pomieszczeń i na jak długo. Trzecia część spotkania była poświęcona omówieniu zagrożeniom współczesnego świata: zagrożeniom w sieci internetowej, zagrożeniom spożywania narkotyków i dopalaczy.