Piknik w 7 BOW w Słupsku

W dniu 9 marca 2019r. nasi kadeci uczestniczyli w pikniku wojskowym, który został zorganizowany przez 7 Brygadę Obrony Wybrzeża z okazji XX lecia Polski w NATO. Udostępniony został sprzęt wojskowy, wyposażenie indywidualne żołnierzy oraz poczęstunek w postaci wojskowej grochówki.

11