POMAGAMY SŁUPSKIM KOMBATANTOM – AKCJA SZTAFETA POKOLEŃ

Tradycją naszej szkoły stała się współpraca z Panią Anną Mielczarek i Panem Marcinem Lasoń z Wojskowego Klubu 7 Brygady Obrony Wybrzeża w organizacji i przeprowadzeniu zaszczytnej akcji „Sztafeta Pokoleń”, której celem jest pomoc Kombatantom.
Nasza młodzież jak co roku bardzo chętnie bierze udział w tym przedsięwzięciu.
Serdecznie dziękujemy.