Szkolenie w 7BOW klas mundurowych.

W dniu 07 grudnia 2018r. odbyło się ostatnie szkolenie w tym roku w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża z młodzieżą z klas o profilu wojskowym Zespołu Szkół Akademickich. Tematami szkolenia było:

– ewakuacja rannych z pojazdów,

– transport rannych na polu walki różnymi sposobami,

– rozbudowa inżynieryjna stanowisk dla pojazdów,

– maskowanie pojazdów,

– zajęcia fizyczne,

– atletyka terenowa,

– zasady bytowania w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych,

– strzelanie z wykorzystaniem trenażera.

Zajęcia były bardzo interesujące, a zabezpieczył je batalion logistyczny.