Służba Więzienna wśród młodzieży…

W odpowiedzi na zaproszenie, w dniu 22 listopada 2018r. kpt. Marta Milczarek odwiedziła Zespół Szkół Akademickich przy ul. Arciszewskiego 22 D w Słupsku w celu zapoznania uczniów z klas gimnazjalnych  i licealnych o profilu klas mundurowych ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby              Więziennej. Wśród licznie zgromadzonej młodzieży, znalazło się również kilka osób, które przyszłość wiążą z pracą w więziennictwie. Prezentacja dotycząca pracy penitencjarnej wywołała wśród zebranych spontaniczną dyskusję na temat zagrożeń mogących wystąpić w służbie, a także uprawnień, które posiadają skazani. Młodzież interesowały również wymogi, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pracę w służbie więziennej. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i pomimo upływającego czasu, rozmowom nie było końca…

            W trakcie  wizyty ustalono, że w celu kontynuacji współpracy nawiązanej z uczelnią zostanie zorganizowane kolejne spotkanie, które tym razem odbędzie się na terenie Aresztu Śledczego w Słupsku, gdzie uczniowie będą mogli zobaczyć na własne oczy jak wygląda i toczy się życie w jednostce penitencjarnej.