Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

W dniu 12 października 2018r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w  Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku.

W uroczystości uczestniczyli goście reprezentujący Władze Uczelni, przedstawiciele współpracujących ze szkołą jednostek służb mundurowych, w tym Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku mjr Marcin Śniezko, który wygłosił z tej okazji przemówienie, zachęcając przyszłych absolwentów liceum do pracy w Służbie Więziennej.

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-slupsku-uroczyste-rozpoczecie-roku-w-akademii-pomorskiej-w-slupsku