Pokazy z mechaniki i termodynamiki dla kadetów z ID

Nie samym mundurem kadet żyje 👮
 
20 maja grupa uczniów z klasy ID Policyjnego LO nr 1 w Słupsku z wychowawcą miała okazję obejrzeć cykl doświadczeń z mechaniki i termodynamiki w Instytucie Nauk Ścisłych i Technicznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
Pokazy prowadził pracownik Zakładu Fizyki p. Andrzej Krzysztofowicz, który przywitał gości w dość nieoczekiwany sposób. Zaprezentował bowiem „odwrócony” zegar, który „cofnął” ich w czasie. Niektórzy uczniowie mieli problem z odczytaniem właściwej godziny – wskazówki zegara kręciły się w przeciwnym do umownie przyjętego kierunku.
 
Doświadczenia przybliżyły uczniom kinematykę ruchów prostoliniowych i drgających, wyjaśniając przy okazji zasady działania zegarów mechanicznych, kafara i zjawisko rezonansu mechanicznego. Omówione zostały także zasady zachowania energii i momentu pędu w dynamice ruchu obrotowego (z wykorzystaniem krzesła obrotowego).
 
Z termodynamiki wyjaśnione zostało działanie termometru „miłości” oraz silników termodynamicznych (na przykładzie „pijącego-ptaszka” i silnika Stirlinga). Uczniowie dowiedzieli się na czym polega zjawisko implozji oraz dlaczego nie wolno palić w młynach, silosach i innych pomieszczeniach, w których w powietrzu „zawieszone” są pyły zarówno materiałów pozornie niepalnych, jak i palnych (np. węgiel).
 
Dziękujemy Panu Andrzejowi za przeprowadzone pokazy i szczegółowe wyjaśnienia!